Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Po meri oblikujemo projektno vsebino, prijavimo projekt na razpise in svetujemo pri njegovem uresničevanju. Kaj lahko storimo za vas?

Oblikovanje projektne ideje

Oblikovanje projektne ideje

Vsak projekt, za katerega izvajalec želi pridobiti sredstva na razpisih, potrebuje tako svojo inovativno zgodbo kot svojo prizemljeno matematiko. Vi sami zagotovo najbolje poznate naravo svojih dejavnosti, naš cilj pa bo, kako jih oblikovati v jasen in zanimiv projekt, ki lahko na razpisih kandidira za sredstva.

Vodenje prijave na razpis

Vodenje prijave na razpis

Za vsak vaš projekt ali dejavnost je lahko primernih več razpisov, ne le en najbolj tipičen. Mi jih detektiramo, razvijemo projektno zasnovo, pomagamo iskati partnerje, pripravimo vso potrebno dokumentacijo in projekt prijavimo na razpise.

Administracija in svetovanje pri izvajanju projekta

Administracija in svetovanje pri projektu

Uspešno izveden projekt zahteva tudi učinkovito komunikacijo s partnerji, pravilno beleženje rezultatov projekta, ustrezno administrativno spremljanje ter odobrena vmesna in končna poročila. Škoda bi bilo, da kakšen od zahtevkov ne bi bil odobren zaradi malenkosti v birokratskih excelovih tabelah. Pokličite nas. Vse bo v redu.

Naše storitve →

Delamo z 10+ rednimi naročniki doma in v Evropi.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Lutkovno gledališče LjubljanaDefiniranje projekta EPKE in uspešna prijava na razpis Programa Kultura.
Svetovanje pri vodenju in administraciji projektov.

Zavod SCCA Ljubljana

Zavod SCCA LjubljanaUspešna prijava projekta Svet umetnosti na razpis Švicarski mehanizem.
Uspešna prijava projekta Artservis na razpis Programske vsebine medijev.
Uspešna prijava mladih sodelavcev v program Usposabljanje na delovnem mestu.
Definiranje in administracija projektov.

Klub Marindolus Kranj

Klub Marindolus KranjUspešna prijava projekta Tabor Marindol na razpise Mestne občine Kranj in Urada za mladino.
Koordinacija in administracija projektov.

Medicoll

MedicollUspešna prijava projekta Medicoll (digitalizacija urgentne medicine) na razpis RRI2 za podjetje Invida, d.o.o.

Klub študentov Kranj

KŠK - Klub študentov KranjUspešna prijava programa na razpis Urada za mladino.

Borza terjatev

Borza terjatevUspešna prijava projekta Invoice Exchange, peer-to-peer bančništvo, na razpis SME Instrument za podjetje Borza terjatev, d.o.o.

Naše reference →

Zakaj matematika in zgodba? Logiko cenimo enako kot navdih, matematiko projekta enako kot njegovo zgodbo. Več o nas.

S svojim delovanjem želimo prispevati k razvoju družbe in okolja. Za javne in zasebne organizacije s področij kulture, izobraževanja, sociale, mladine pridobivamo nepovratna sredstva na razpisih. Zanimajo nas tudi ekološka in tehnološka prizadevanja k boljšemu svetu. Prebiramo literaturo za startupe in mikro podjetja, za mala in srednja podjetja pa lahko najdemo največ razpisov. Kdor lahko te tri sklope združi v inovativen projekt, ima naše storitve zastonj. Za vedno. Tako močno verjamemo.

Več informacij o nas →

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki