Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Evropski parlament sofinancira komunikacijske projekte

Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje komunikacijskih projektov je namenjen projektom s področij radia, televizije, interneta in organizacije dogodkov, ki se bodo izvajali v letu 2014. Poseben fokus je na volitvah v Evropski parlament.

Rok za oddajo je 30. september 2013.

Upravičeni stroški so stroški osebja, potni stroški, stroški opreme, materialni stroški, stroški storitev in posredni (režijski) stroški.

Višina sofinanciranja: 70% upravičenih stroškov projekta. Indikativno je na voljo 3.000.000€, (TV: 1 mio €, radio: 0.5 mio €, splet in dogodki: po 0.75 mio €)

Upravičeni prijavitelji so organizacije na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki izvajajo dejavnosti na področja radia, televizije, interneta ter organizacije dogodkov.

Domača stran razpisa.

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki