Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Norveški finančni mehanizem – program za NVO

Splošni cilj programa za NVO (Norveški finančni mehanizem) v Sloveniji je prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju.

Rok za oddajo je 6. september 2013 do 12h.

Vsebinska prednostna področja so demokracija, človekove pravice, socialna enakost, otroci in mladostniki, varstvo okolja, zagotavljanje blaginje in socialne pravice. Projektni predlogi morajo obravnavati vsaj eno izmed prioritetnih področij, zaželjeno pa je, da prijavitelji predlagajo tudi presečne predloge. Poleg tega morajo prijavitelji 20% sredstev projekta nameniti organizacijskemu razvoju lastne organizacije.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji.

Višina sredstev za projekte NVO na tem razpisu znaša 1.275.000 evrov. Za SREDNJE projekte višina razpoložljivih sredstev znaša 637.500 €. Najnižji zaprošeni znesek je 20.001€, najvišji pa 60.000€. Za VELIKE projekte višina razpoložljivih sredstev znaša 637.500 €. Najnižji zaprošeni znesek je 60.001€, najvišji zaprošeni znesek pa 120.000€. Maksimalna višina donacije lahko znaša največ 90 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Razliko najmanj 10 % upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelj ali njegovi partnerji iz lastnih sredstev. Lastni prispevek se lahko v celoti zagotovi v denarju, ali pa delno v denarju (najmanj 50%) in delno v naravi s prostovoljskim delom (največ 50%).

Trajanje projekta je omejeno na najmanj 12 in največ 24 mesecev.

Domača stran razpisa

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki