Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Norveški mehanizem – Program NVO, mali projekti

Objavljen je bil drugi razpis Norveškega mehanizma, tokrat za male projekte. Splošni cilj programa za NVO (Norveški mehanizem) v Sloveniji je enak, prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju.

Rok za oddajo je 30. maj 2014 do 12h.

Vsebinska prednostna področja so demokracija, človekove pravice, socialna enakost, otroci in mladostniki, varstvo okolja, zagotavljanje blaginje in socialne pravice. Projektni predlogi morajo obravnavati vsaj eno izmed prioritetnih področij, zaželjeno pa je, da prijavitelji predlagajo tudi presečne predloge.

Upravičeni prijavitelji so nevladne in neprofitne organizacije (društva, zavodi, zadruge, zveze, ustanove), ki letno ne dosegajo 50.000€ prometa in prijavijo neprofitne projekte. Vsaka NVO lahko prijavi samo en projekt, kot partner pa lahko sodeluje v večih.

Višina sredstev, za katere prijavitelj lahko zaprosi, znaša 10.000 – 20.000€, pri čemer Norveški mehanizem lahko prispeva do maksimalno 90% proračuna projekta, preostanek pa krije prijavitelj sam ali v okviru partnerstva.

Trajanje projekta je omejeno na 6-12 mesecev.

Domača stran razpisa
Smernice za prijavitelje

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki