Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Razpis P2 (subvencije za inovativna podjetja)

Slovenski podjetniški sklad spet objavlja razpis za nepovratne subvencije za inovativna podjetja (razpis P2). Namen razpisa je podpora razvoju in prenos razvojnih idej v tržno uspešne podjeme. Poudarek je torej na razvoju in komercializaciji. Ključen element je dober poslovni načrt s podrobnim terminskim planom.

Rok za oddajo je 25. april 2014.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej v tržno uspešne podjeme oziroma ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij: stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju proizvoda, stroški mentoriranja.

Višina sofinanciranja: do 20.000€ – podprto podjetje v naslednjih letih postane ciljna skupina P2B ali P2C, in je ponovno upravičeno do kandidature na tem razpisu – z oznako P2B ali P2C.

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednje velika podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge ali zavodi, in ki so se registrirala med 1.1.2013 in 28.2.2014. Tvorijo ciljno skupino P2A.

Domača stran razpisa

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki