Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Razpis SME Instrument

SME Instrument je poseben način prijave v program Obzorje 2020 (Horizon 2020). Prilagojen je malim in srednjim podjetjem (SME), ki se lahko prijavijo sama, brez partnerjev. Namenjen je inovativnim in ambicioznim podjetjem z namero osvajati glabalne trge in s projekti, ki želijo preseči obstoječe modele in prakse oziroma jih zamajati. SME Instrument financira projekte, ki so prve faze razvoja že uresničili, in so zdaj pred tržno kapitalizacijo.

SME Instrument se izvaja v dveh fazah financiranja:

Faza 1: V prvi fazi podjetja pripravijo koncept in oceno izvedljivosti (Feasibility Assessment) projekta. Projekt kandidira za 50.000€ pavšala, pri čemer to pomeni 70% celotnih stroškov projekta. Podjetje mora ob prijavi podati 10-stranski zgodnji poslovni načrt. Faza traja 6 mesecev. Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so potrebni za izdelavo študije izvedljivosti s poslovno strategijo.

Faza 2: V drugi fazi podjetja potem udejanijo svoj projekt (izdelek, storitev, model, …) z inovacijskimi aktivnostmi: predstavitve, testiranja, pilotske izvedbe, nastop na trgu, scale-up, ipd. Projekt kandidira za 0,5 mio – 2,5 mio €, oziroma 70% celotnih stroškov. Podjetje mora ob prijavi podati podroben poslovni načrt, ki (lahko) bazira na študiji izvedljivosti iz prve faze. Faza traja 1-2 leti. Podjetja se lahko prijavijo neposredno v Fazo 2, a morajo pri tem predložiti enako kompleksen poslovni načrt s študijo izvedljivosti.

Faza 3 ni namenjena financiranju, ampak podpori in pomoči. Podjetje namreč pridobi strokovno pomoč, usposabljanja, mentorstvo s poslovnih in podjetniških področij ter lažji dostop do financ v fazi komercializacije.

Programske teme 2016 in 2017:
1. Open Disruptive Innovation Scheme
2. Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
3. Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market
4. Engaging SMEs in space research and development
5. Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector
6. Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well
7. Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors
8. Supporting SMEs efforts for the development – deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
9. Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
10. Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility
11. Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials
12. New business models for inclusive, innovative and reflective societies
13. Engaging SMEs in security research and development

Rok za oddajo je pravzaprav leto 2020, do takrat pa so vsako leto 4 datumi odpiranja prispelih vlog. Razpis sam se se ne zapre. Datumi odpiranja za leti 2016 in 2017 so:
Faza 1, leto 2016: 24. 2., 3. 5., 7. 9., 9. 10.
Faza 1, leto 2017: 15. 2., 3. 5., 6. 9., 8. 11.
Faza 2, leto 2016: 3. 2., 14. 4., 15. 6., 13. 10.
Faza 2, leto 2017: 18. 1., 6. 4., 1. 6., 18. 10.

Spletna stran programa SME Instrument.

Za več informacij in pomoč pri pripravi prijave nas pokličite ali nam pišite.

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki