Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Razpisi Erasmus+ 2014

Program razpisov Erasmus+ združuje področja usposabljanja, izobraževanja, mladine in športa. Namenjen je pravnim osebam (fakultetam, podjetjem, mladinskim in športnim organizacijam, inštitutom, ipd.), ki s svojimi projeki povečujejo spretnosti in znanja, zaposljivost mladih ter modernizirajo izobraževanje, usposabljanje ali mladinsko delo.

Prvi roki so letos spomladi – med 14. marcem in 15. majem 2014, odvisno od posameznega razpisa.

Struktura programa obsega: Ključni ukrep 1 – ta je namenjen učnim mobilnostim in skupnim magistrskim programom, Ključni ukrep 2 – namenjen inovacijskim sodelovanjem in izmenjavam dobrih praks, Ključni ukrep 3 zajema podporo reform politik, Jean Monnet akcije promovirajo odličnost v znanosti in njeno vključevanje v javne politike, ter Šport – podpira neprofitne evropske športne dogodke, projekte dvojnih karier športnikov ter boj proti dopingu, rasizmu in korupciji.

Za projekte strateških partnerstev znotraj KU2 velja:

Upravičeni stroški so stroški osebja, stroški projektnih sestankov, stroški intelektualnih rezultatov in diseminacijski stroški. Upravičeni so tudi stroški storitev in opreme v višini 75% upravičenih stroškov (največ 50.000€ na projekt).

Višina sofinanciranja: do 150.000€ na leto za celoten projekt. Trajanje projekta je 2 ali 3 leta.

Upravičeni prijavitelji partnerstvo 3 organizacij iz 3 programskih držav – projekt prijavlja vodilni partner v svoji državi.

Domača stran razpisa (Agencija CMEPIUS).
Domača stran razpisov za področje mladine (Agencija MOVIT).

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki