Matematika in zgodba

Iščete primeren razpis za vaš projekt? Prepustite iskanje nam. Spremljamo domače in evropske baze. Ministrstva in Podjetniški sklad. Agencije iz Bruslja in veleposlaništva. Inštitucije in občine ... Bi kavo?

Razpis SME Instrument

SME Instrument je poseben način prijave v program Obzorje 2020 (Horizon 2020). Prilagojen je malim in srednjim podjetjem (SME), ki se lahko prijavijo sama, brez partnerjev. Namenjen je inovativnim in ambicioznim podjetjem z namero osvajati glabalne trge in s projekti, ki želijo preseči obstoječe modele in prakse oziroma jih zamajati. SME Instrument financira projekte, ki so prve faze razvoja že uresničili, in so zdaj pred tržno kapitalizacijo.

SME Instrument se izvaja v dveh fazah financiranja:

Več o razpisu

Norveški mehanizem – Program NVO, mali projekti

Objavljen je bil drugi razpis Norveškega mehanizma, tokrat za male projekte. Splošni cilj programa za NVO (Norveški mehanizem) v Sloveniji je enak, prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju.

Rok za oddajo je 30. maj 2014 do 12h.

Več o razpisu

Razpis P2 (subvencije za inovativna podjetja)

Slovenski podjetniški sklad spet objavlja razpis za nepovratne subvencije za inovativna podjetja (razpis P2). Namen razpisa je podpora razvoju in prenos razvojnih idej v tržno uspešne podjeme. Poudarek je torej na razvoju in komercializaciji. Ključen element je dober poslovni načrt s podrobnim terminskim planom.

Rok za oddajo je 25. april 2014.

Več o razpisu

Razpisi Erasmus+ 2014

Program razpisov Erasmus+ združuje področja usposabljanja, izobraževanja, mladine in športa. Namenjen je pravnim osebam (fakultetam, podjetjem, mladinskim in športnim organizacijam, inštitutom, ipd.), ki s svojimi projeki povečujejo spretnosti in znanja, zaposljivost mladih ter modernizirajo izobraževanje, usposabljanje ali mladinsko delo.

Prvi roki so letos spomladi – med 14. marcem in 15. majem 2014, odvisno od posameznega razpisa.

Več o razpisu

Razpisi programa Ustvarjalna Evropa

Končno so objavljeni razpisi programa Ustvarjalna Evropa. Ta se po novem naprej deli na sklopa Kultura in Media. Znotraj Kulture najširše sega razpis za projekte sodelovanja, obstajajo pa tudi razpisi za evropske mreže, za evropske platforme ter za literarno prevajanje. S programom Ustvarjalna Evropa in še posebej prek sofinanciranj projektov sodelovanj želi EU spodbujati zmogljivosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja, njegovo mednarodno povezovanje, mobilnost ustvarjalcev/kulturnikov in umetniških del, nove spretnosti in znanja, prilagajanje digitalnim tehnologijam, preizkušanje pristopov za nove poslovne modele, posebno pozornost pa posveča razvoju občinstev.

Rok za oddajo je 5. marec 2014 (za nekatere razpise programa 12. in 19. marec), redni jesenski rok je sicer predvidoma 1. oktober 2014

Več o razpisu

Urad za mladino in sofinanciranje mladinskega dela

Poziv za sofinanciranje mladinskega dela je namenjen pravnim osebam, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Predmet javnega poziva so programi neformalnega učenja mladih z namenom dviga njihovih državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih z manj priložnostmi, ter programi usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.

Rok za oddajo je 18. februar 2014.

Več o razpisu

Socialne in državljanske kompetence mladih

Razpis Urada za mladino za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih je namenjen usposabljanju mladih posameznikov v mladinskem sektorju z ustvarjanjem novih delovnih mest ter krepitvi teritorialne organiziranosti organizacij v mladinskem sektorju ali/in krepitvi informiranja mladih ali/in krepitvi politične participacije mladih ali/in krepitvi mehanizmov posvetovanj mladih. Projekti morajo krepiti socialne in državljanske kompetence mladih.

Rok za oddajo je 11. februar25. februar 2014.

Več o razpisu

Evropski parlament sofinancira komunikacijske projekte

Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje komunikacijskih projektov je namenjen projektom s področij radia, televizije, interneta in organizacije dogodkov, ki se bodo izvajali v letu 2014. Poseben fokus je na volitvah v Evropski parlament.

Rok za oddajo je 30. september 2013.

Več o razpisu

P4 – Sofinanciranje tehnološke opreme v letih 2013 – 2014

Razpis Podjetniškega sklada za sofinanciranje tehnološke opreme kot splošni cilj definira povečanje konkurenčnosti podprtih podjetij, merjene z dodano vrednostjo na zaposlenega.

Rok za oddajo je 5. september 2013.

Več o razpisu

Norveški finančni mehanizem – program za NVO

Splošni cilj programa za NVO (Norveški finančni mehanizem) v Sloveniji je prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju.

Rok za oddajo je 6. september 2013 do 12h.

Več o razpisu

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki