Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Socialne in državljanske kompetence mladih

Razpis Urada za mladino za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih je namenjen usposabljanju mladih posameznikov v mladinskem sektorju z ustvarjanjem novih delovnih mest ter krepitvi teritorialne organiziranosti organizacij v mladinskem sektorju ali/in krepitvi informiranja mladih ali/in krepitvi politične participacije mladih ali/in krepitvi mehanizmov posvetovanj mladih. Projekti morajo krepiti socialne in državljanske kompetence mladih.

Rok za oddajo je 11. februar25. februar 2014.

Upravičeni stroški so stroški plač, potni stroški, stroški avtorskih in podjemnih pogodb ter delo prek študentskega servisa, stroški promocije in publikacij, stroški najema prostorov, stroški konference ter pavšalni posredni stroški.

Višina sofinanciranja: 100% upravičenih stroškov projekta. Indikativno je na voljo 800.000€.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo status delovanja v mladinskem sektorju.

Domača stran razpisa.

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki