Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Urad za mladino in sofinanciranje mladinskega dela

Poziv za sofinanciranje mladinskega dela je namenjen pravnim osebam, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Predmet javnega poziva so programi neformalnega učenja mladih z namenom dviga njihovih državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih z manj priložnostmi, ter programi usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.

Rok za oddajo je 18. februar 2014.

Upravičeni stroški so stroški dela, potni stroški, stroški opreme, materialni stroški, stroški najema, nstanitve in prehrane, promocijski stroški.

Višina sofinanciranja: 50% upravičenih stroškov projekta. Finančna konstrukcija celotnega projekta mora znašati med 20.000€ in 150.000€.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo status delovanja v mladinskem sektorju

Domača stran razpisa.

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki