Matematika in zgodba

Neprofitnim organizacijam in podjetjem pomagamo pridobivati sredstva na razpisih. V njihove projekte vnašamo domiselnost in z njimi sklepamo dolgoročna prijateljstva.

Razpisi programa Ustvarjalna Evropa

Končno so objavljeni razpisi programa Ustvarjalna Evropa. Ta se po novem naprej deli na sklopa Kultura in Media. Znotraj Kulture najširše sega razpis za projekte sodelovanja, obstajajo pa tudi razpisi za evropske mreže, za evropske platforme ter za literarno prevajanje. S programom Ustvarjalna Evropa in še posebej prek sofinanciranj projektov sodelovanj želi EU spodbujati zmogljivosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja, njegovo mednarodno povezovanje, mobilnost ustvarjalcev/kulturnikov in umetniških del, nove spretnosti in znanja, prilagajanje digitalnim tehnologijam, preizkušanje pristopov za nove poslovne modele, posebno pozornost pa posveča razvoju občinstev.

Rok za oddajo je 5. marec 2014 (za nekatere razpise programa 12. in 19. marec), redni jesenski rok je sicer predvidoma 1. oktober 2014

Za projekte sodelovanja veljajo naslednja ključna določila:

Upravičeni stroški so stroški osebja, potni stroški, stroški opreme in materialni stroški, stroški za komunikacijo in diseminacijo, stroški storitev in posredni (režijski) stroški.

Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov projekta, pri čemer lahko projekti zaprosijo za do 200.000€ (kategorija 1) ali za do 2.000.000€ (kategorija 2).

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, ki vsaj 2 leti delujejo v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter projekt prijavljajo v partnerstvu, ki skupaj obsega vsaj 3 organizacije iz vsaj 3 programskih držav.

Domača stran razpisa za projekte sodelovanja.
Domača stran programa Ustvarjalna Evropa.

Z veseljem bi radi izvedeli več o vaših projektih.
Takole lahko stopite v stik z nami:

Naslov

Matematika in zgodba, d.o.o.
Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj

Socialna omrežja

LinkedIn
Facebook

Novice


Matematika in zgodba

Ustvarjeno v Sloveniji. ©2015 Matematika in zgodba, d.o.o.Razpis je pol zdravja.

Piškotki